...

Warunki reklamacji.

1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest otrzymany po złożeniu zamówienia arkusz z harmonogramem, który aktualizujemy na bieżąco.

2. W przypadku zauważenia spadku opinii na Państwa profilach firmowych, należy zweryfikować taki fakt z danymi w arkuszu. 

3. Klienci którzy wybrali opcję „monitorowanie opinii” nie muszą składać reklamacji na spadki, do czasu informacji o końcu realizacji

4. Standardowy okres w którym uzupełniamy spadki to miesiąc od publikacji opinii (6 miesięcy w opcji „gwarancja plus”) 

5. Reklamację można zgłaszać na email: kontakt@opiniotworcy.com.pl podając w wiadomości nr zamówienia oraz wskazując konkretne konto z którego zniknęła opinia lub skorzystać z poniższego formularza. Na reklamację odpowiadamy w przeciągu 48h.

Nazwy kont google użytkownika z którego została usunięta opinia
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.